Chapter Officers

Greta Williams

Basileus

Patricia Belton-Bates

1st Anti-Basileus

Carolyn Corbin

2nd Anti-Basileus

Tania Bailey

3rd Anti-Basileus

Manu Davis

Grammateus

Katrina Pillow

Tamias 

Nyeika Hollien

Tamias Grammateus

Donna Simpson

Phylacter

Patricia Belton-Bates

Immediate Past President

© 2018 Omicron Theta Zeta Chapter

P.O. Box 3808 Merrifield, VA 22116

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Instagram Social Icon
  • Wix Google+ page